Bouwkundig

Bij bouwkundige inspecties beoordelen wij de staat van de brandveiligheid van een object. Vooraf doorgronden wij de DNA van de brandveiligheid door archief onderzoek. Door dit onderzoek zien wij de onderlinge samenhang tussen de verschillende brandveiligheidsdisciplines. Van deze inspecties wort een rapportage opgesteld incl. noodzakelijke herstelwerkzaamheden.